Få flow i dina kundflöden med inCore

Få kontroll över företagets olika kundflöden

Med inCore jobbar hela organisationen, från olika perspektiv, med samma gemensamma kundresor

inCore Visualize

inCore Visualize är ett visualiseringsverktyg som effektiviserar arbetet med att skapa kundresor

Beta - demo

Vi kontaktar dig inom 24h!

inCore Live

Med inCore Live managerar du dina kundflöden och skapar automatiserade åtgärder i dina kundflöden

Beta - demo

Vi kontaktar dig inom 24h!

inCore Maping

Det strategiska verktyget som kartlägger målgruppens incitament och kontext för att säkerställa högsta relevans

Under utveckling

inCore to rule them all

Med inCore Live kontrollerar du dina olika inbound marketing-applikationer i ett flöde. Du kan även skapa överlappande flöden mellan online- och offline-aktiviteter.

  • Visualisera kundflöden
  • Automatiserade åtgärder
  • E-post autorespons
  • SMS autorespons
  • Checklistor för offline-åtgärder
  • Ringlistor
  • Statistik - Lanseras snart!

Easy as 1-2-3

inCore bygger på 3 enkla principer. Genom att länka samman dessa skapas kundflöden - Bam!

1

Händelser

Vad ska ha skett, vad ska kunden ha utfört för aktivitet vid den angivna händelsen i flödet?

2

Respons

Toppen! Kunden har agerat enligt kundflödet. Vill du återkoppla med ett mail, SMS, skicka ut ett erbjudande eller på annat sätt automatiskt förhöja upplevelsen?

3

Åtgärder

Vad ska hända om kunden inte utför aktiviteten? Ska det automatiskt gå ut ett mail, SMS, ett erbjudande, eller ska kundtjänst få en ringlista att agera på? Möjligheterna är oändliga!